Pomoc dla dh Tomka

Ochotnicza Straż Pożarna w Kalwarii Zebrzydowskiej zwraca się z gorąca prośbą o wsparcie finansowe dla naszego kolegi druha Tomasza Wołczyka z OSP Paszkówka. Tomek podczas ćwiczeń w komorze dymowej stracił przytomność i odniósł poważny uszczerbek na zdrowiu. Obecnie jego rehabilitacja jest konieczna i wymaga dużego wkładu finansowego, które przekracza możliwości rodziny.Nasi strażacy będą zbierać datki do puszek po każdej mszy świętej w kościele pw. św. Józefa. Całość zebranych pieniędzy zostanie przeznaczona na pomoc Tomkowi.